Homepage

Historie


Informatie

Foto's

Nieuws

Spotlight

Asielhonden

Asielkatten

Pension

Tarieven

Donateurs

Kittenopvang

FAQ's

Links

Downloads

Medewerkers

LICG

SBB(Aequor)

Facebook

NFDO

Schrijf in ons
gastenboek


Lees in ons
gastenboek
                                                                             


Overweegt u de aanschaf van een hond, kijk dan eerst eens op deze pagina.
Overweegt u de aanschaf van een kat, kijk dan eerst eens op deze pagina.
    
 Informatie over de Hazenberg

Dierentehuis:

De Hazenberg is een regionaal opvangcentrum voor zwerf- en afstandsdieren,
met name honden en katten.
De regio bestaat grofweg uit de volgende gebieden: De Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede,
Veenendaal, Rhenen en Scherpenzeel.
Uit deze regio worden 24 uur per dag alle zwervend aangetroffen honden en katten naar
het asiel gebracht.
Dit gebeurt grotendeels d.m.v. dierenambulances.
Ook worden uit dit gebied dieren opgenomen waar eigenaren door omstandigheden afstand
van moeten doen.
Deze dieren worden alleen dan opgenomen als er ruimte voor is en als het dier een
goede herplaatsingkans heeft.
Dit om te voorkomen dat het asiel overvol raakt met niet of nauwelijks te herplaatsen dieren.
Per jaar worden tussen de 400 en 500 dieren opgevangen.
Gelukkig wordt een gedeelte van de zwervend aangetroffen dieren weer opgehaald door de eigenaar.
De dieren die niet opgehaald worden verblijven eerst 14 dagen in de quarantaine-afdeling.
In deze tijd worden de dieren onderzocht, ingeënt en gechipt door de dierenarts die
verbonden is aan het asiel.
Tevens worden alle dieren in deze periode ontwormd en behandeld tegen vlooien.

Alle katten ouder dan een half jaar worden ook geneutraliseerd.
Na deze quarantaineperiode mogen de honden naar de speelweides en worden zoveel
 mogelijk ondergebracht in groepsverband.

De katten gaan naar het kattenpaviljoen, waar ook zij in groepsverband worden gehuisvest.
In de zomer verblijven alle volwassen katten in de kattentuin.
Vanaf dat moment wordt bij de dieren veel aandacht besteed aan hun gedrag,
zodat een nieuwe eigenaar voldoende informatie krijgt bij herplaatsing.

Gelukkig lukt het bij bijna alle dieren (meer dan 90%) een nieuw tehuis voor ze te vinden.
Tevens wordt er door de Hazenberg samengewerkt met de Stichting Amivedizstichting probeert dieren die weggelopen zijn weer te herenigen met hun baas.

Medische nazorg:

Al was er in het asiel niks aan de hand, het kan altijd gebeuren dat een dier ziek 
wordt bij zijn nieuwe baas.
Een verhuizing  is een zeer stressvolle gebeurtenis voor een dier.
Hierdoor neemt de weerstand tijdelijk af en krijgen allerlei ziektes sneller een kans.
Daarom geven wij 2 weken  medische nazorg, waarbij u 
na de plaatsing terecht kunt bij de asieldierenarts. 

 Nazorg bij gedragsproblemen:

Als u problemen ondervindt met het gedrag van uw nieuwe huisgenoot, kunt u tot een
jaar na de plaatsing met al uw vragen bij ons terecht.
Wordt u uitgelaten door uw hond ipv andersom, krabt de kat aan de bank, zijn er
problemen tussen de dieren onderling of problemen tussen het dier en een huisgenoot?
Neemt u vooral contact met onze verzorgers of de beheerder op!
De meeste problemen zijn namelijk prima op te lossen.

Bestuur:

De dagelijkse gang van zaken op de Hazenberg is in goede handen bij de beheerder
en zijn team van medewerkers.
De grote lijnen worden uitgezet en beheerd door het bestuur van de
Stichting Nationaal Dierenpark De Hazenberg.
In dit bestuur is gravin Van Aldenburg Bentinck vertegenwoordigd door twee kleinkinderen,
aangevuld met bestuursleden met ieder een eigen expertise, waar gebruik
van gemaakt kan worden.
Zo zit er een financieel deskundige, een architect, iemand met PR-ervaring en
een dierenarts in het bestuur.
Met elkaar bepalen ze het beleid, waarbij kwaliteit en duurzaamheid de kernwoorden zijn.

AVG privacy verklaring:

Stichting Nationaal Dierenpark DE HAZENBERG is verantwoordelijk voor de verwerking van 
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

*Vestigingsadres:

Bergweg 12
3958 AB Amerongen,
Contactgegevens:
www.dierenasiel-dehazenberg.nl
0343451584

asieldehazenberg@gmail.com 

Functionaris Gegevensbescherming: A. van de Haar, beheerder.

Persoonsgegevens worden verzameld doordat onze cliënten die gegevens zelf verstrekken.
Dit persoonlijk, via email of via het contactformulier op de website. In al deze gevallen 
wijzen wij de cliënt er op dat (en welke) gegevens worden vastgelegd.

*De persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adres, Postcode en Woonplaats
- Telefoonnummer
- E-mailadres

*Wij verwerken persoonsgegevens van

-diereigenaren die hun huisdier bij ons in pension brengen
-personen die een dier afstaan aan het asiel
-personen die een dier opnemen uit het asiel
-donateurs

Aan personen die een asieldier afstaan of opnemen vragen wij een identiteitsbewijs te 
tonen en registreren wij het nummer daarvan.

*Het doel van de vastlegging van persoonsgegevens

- voor het bieden van optimale zorg aan opgenomen dieren (pension en asiel) en geplaatste
  dieren. 
- voor het afhandelen van financiële consequenties.
- om contact met de diereigenaar en donateurs te kunnen onderhouden.

 
Persoonsgegevens worden vastgelegd in het computerprogramma DIPO, op de server die
in het pand van het asiel staat.

*Beveiliging van de gegevens

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van de persoonsgegevens tegen te gaan.De 
toegang tot de gegevens is beveiligd met een wachtwoord. Alleen vaste medewerkers van 
het dierenasiel hebben toegang tot de gegevens. Zij hebben allen een geheimhoudings-
verklaring ondertekend. De computers van het dierenasiel zijn beveiligdmet anti-virussoftware.

*Bewaartermijn van de gegevens

Gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is. Gegevens betreffende 
financiële transacties worden bewaard gedurende een periode van ten hoogste zeven jaar. 
Dit is een vereiste van de belastingdienst.

Gegevens van personen waar een asieldier is geplaatst: gedurende het leven van het dier.

Gegevens van eigenaren van pensiondieren: zolang de eigenaar aangeeft het dier opnieuw in 
pension te zullen brengen. De gegevens worden vernietigd zodra een eigenaar dat vraagt en 
anders als er gedurende drie jaren geen contact meer geweest is met de betreffende eigenaar.

Gegevens van donateurs worden bewaard zolang de donateur niet aangeeft het donateurschap 
te willen beëindigen.

*Delen van persoonsgegevens met derden

De gegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering 
van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

*Cookies, of vergelijkbare technieken.

Wij gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken voor verzameling van gegevens.

*Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten 
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de 
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens door Stichting Nationaal Dierenpark DE HAZENBERG en heeft u het recht 
op gegevensoverdraagbaarheid.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdraging van uw persoonsgegevens 
of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw 
persoonsgegevens sturen naar asieldehazenberg@gmail.com.
Om er zeker van te zijn dat een verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ 
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer 
en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren 
zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

*Klachtrecht

De Stichting Nationaal Dierenpark DE HAZENBERG wijst u op de mogelijkheid een klacht in 
te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de 
volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

*Wijzigingen privacyverklaring 

De Stichting Nationaal Dierenpark DE HAZENBERG behoudt zich het recht voor om wijzigingen 
aan te brengen in deze privacyverklaring.

Deze eerste versie is gepubliceerd op 25 mei 2018.

Bereikbaarheid:

U kunt "De Hazenberg" bereiken door, vanuit Amerongen bij de rotonde,
richting Overberg/Scherpenzeel te rijden.
Ongeveer 2 km. buiten de bebouwde kom ziet u aan uw linkerhand
 een bord met "Nationaal Dierenpark de Hazenberg".
Daar gaat u linksaf en na 200 meter vindt u (aan de linkerkant) ons dierentehuis.

Klik op deze zin voor google maps